Algemene voorwaarden

I. Definities

 1. Client
  Elk persoon die een sessie aanvraagt is een client vanaf het reserveren van een afspraak, met verantwoordelijkheden zoals in (4). In de naam van gelijkwaardigheid is de relatie niet patiënt-therapeut maar client-aanbieder. Voor cliënten onder de 12 jaar gelden bijkomende voorwaarden: sessies zullen plaats vinden in het bijzijn van het kind en een voogd, met de verantwoording voor gegevens en betaling aan de voogd. Bij kinderen boven de 12 jaar is aanwezigheid van een voogd niet noodzakelijk, dit wordt in overleg met het kind bepaald.
 2. Touch till Dawn
  Sessies worden aangeboden en uitgevoerd door Touch till Dawn, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88866750, btw identificatie NL004663514B56 op verschillende locaties
  1. Studio Oost West te Rotterdam, Westblaak 122C
  2. Zero Point te Breda, Ceresstraat 29
 3. Kinesiologie
  Kinesiologie is een aanvullende geneeswijze gericht op het herstellen van balans in en tussen structureel, biochemisch en psychoemotioneel gezondheid, verbonden door energetische aspecten. Er wordt gebruik gemaakt van spiertesten, verschillende protocollen en lijsten.
 4. Craniosacraal reflexologie
  Craniosacraal reflexologie (volgens de Poyet-methode) is een aanvullende geneeswijze gericht op het optimaliseren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam door manipuleren van het hersenvloeistof rondom botten.
 5. Access Bars
  Access Bars is een energetische praktijk gericht op het opruimen en loslaten van beperkende overtuigingen en patronen door zachte aanraking van 32 punten (bars) op het hoofd.

Alle aangeboden technieken zijn aanvullend dus geen vervanging voor reguliere zorg!

II. Werkwijze

Alle aangeboden technieken gebruiken een combinatie van een gesprek en technieken van aanraking – altijd aangekleed (gemakkelijke kleding aangeraden). De gemiddelde duur van een sessie is ongeveer 75 minuten met de typische verloop

Intake/Anamnese: gesprek over doelen van de sessie, klachten en medische gegevens op basis waarvan we de toe te passen techniek bepalen.

We gaan over naar de massagetafel, de client neemt plaats op zijn rug, zonder schoenen en op basis van de gekozen techniek wordt vervolgd met:

  1. Kinesiologie: na wat basis verificaties, aan de hand van spiertesten en een diversiteit van protocollen onderzoeken we het probleem, de grondoorzaak (in het verleden) en de protocol(len) om het systeem weer in balans te brengen. De protocollen worden uitgevoerd en resultaten geverifieerd. Er kunnen oefeningen voor de komende periode aangeraden worden ter verankering van de veranderingen.
  2. Craniosacraal reflexologie: diverse punten voornamelijk op het craniosacraal “boom” (heiligbeen, ruggenruggengraat en schedel) worden zacht gemanipuleerd, liggend op zowel de rug als de buik. Naast diepe ontspanning (met of zonder muziek naar wens) worden soms een paar stappen gezet.
  3. Access Bars: verschillende punten voornamelijk op het hoofd worden zacht aangeraakt gedurende meerdere minuten per punt. We werken in stilte en zonder muziek, alleen eventuele ongemakken worden aangeduid tijdens de sessie.

Na de techniek van aanraking toegepast te hebben, gaan we rustig terug naar de stoelen om eventuele vragen en vervolg te bespreken en betaling te regelen.

III. Betaling

Betalingen kunnen voldaan worden

  1. Contant
  2. Via betaalverzoek met elk Nederlandse bank naar NL51 KNAB 0605 6457 44
  3. Via PayPal naar touchtilldawn@gmail.com

tijdens de sessie.

IV. Rechten en Verantwoordelijkheden client

De sessies worden gedaan op basis van gelijkwaardigheid en zelfverantwoording van de client. Client dient alle relevant informatie voor de anamnese correct aan te geven inclusief medicatie, behandelgeschiedenis, chronische ziektes, zwangerschap of geschiedenis van kanker. Elk sessie wordt verricht met toestemming van het client.
De client heeft recht op inzage in zijn dossier en facturen.
Client gaat bij het maken van een afspraak de verantwoordelijkheid aan om tijdig aanwezig te zijn voor de sessie en na afloop het geldend tarief te betalen. Betalingsplicht ontstaat bij het reserveren van een sessie, tenzij de sessie minimaal 48 uur van tevoren afgezegd wordt.

V. Rechten, Verantwoordelijkheden en kaders Touch till Dawn

Richtlijnen
Alle handelingen van Touch till Dawn volgen de richtlijnen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Nadrukkelijk van de ethische code is de vertrouwelijkheid van alle sessies: persoonlijke, medische of andere, mogelijk gevoelige informatie wordt nooit met derden gedeeld zonder toestemming van de client. Gegevens mondeling of digitaal gegeven worden volgens AVG beschermd.
Touch till Dawn handelt in het belang en met toestemming van client, met een neutrale instelling tegenover diens doelen en wensen. In gelijkwaardigheid worden keuzes samen gemaakt, altijd met toestemming en op eigen keuze van de client.

Aansprakelijkheid
Touch till Dawn kan niet aansprakelijk worden gehouden voor
– resultaten van consulten, alleen voor het handelen volgens bovenstaande richtlijnen
– gevolgen van onvolledige of incorrecte informatie verstrekt door de client
– schade ontstaan aan eigendommen van de client tijdens het parkeren bij of betreden/gebruik van praktijkadressen
De aangeboden methoden zijn geen manieren van
– Diagnoses stellen
– Voorgeschreven medicatie/behandeling wijzigen of vervangen
– Ongeneeslijke ziekten weg te nemen

Recht om te weigeren

Touch till Dawn behoudt het recht om behandeling te weigeren in geval van
– zorgen om zware (psychische of fysieke) klachten (te behandelen in de reguliere zorg) die een risico vormen voor de gezondheid van client,
– significante vertraging van client waardoor een volledige sessie onmogelijk wordt,
– ongepaste handelingen van client.

Ook op verzamelgids.nl !